Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Czwartek, 15 Kwietnia, 2021 - 09:40
Projekt „NOWY START”

Czytaj dalej
Czwartek, 25 Lutego, 2021 - 11:51
FOOD TRAILS. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030

Międzynarodowy projekt pn. "FOOD TRAILS. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030" uzyskał dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 14 Grudnia, 2020 - 15:31
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe, nr 2019-PL-TM-0215-S jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility)

Projekt pn. „ Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Czytaj dalej
Czwartek, 26 Listopada, 2020 - 12:18
Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III

Projekt pn. „ Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Poniedziałek, 2 Listopada, 2020 - 08:52
Żłobkowy start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj dalej
Środa, 21 Października, 2020 - 16:29
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi (Capital Cities Collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management - Yerevan, Warsaw, Tirana)

Czytaj dalej
Czwartek, 24 Września, 2020 - 13:42
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu

Czytaj dalej
Czwartek, 17 Września, 2020 - 15:23
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 21 Lipca, 2020 - 13:59
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności

Czytaj dalej
Czwartek, 9 Lipca, 2020 - 09:18
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych

Czytaj dalej
Piątek, 14 Lutego, 2020 - 10:54
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy

Projekt pn. Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Stycznia, 2020 - 15:33
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Stycznia, 2020 - 13:39
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Projekt "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Czytaj dalej
Środa, 18 Grudnia, 2019 - 14:13
Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP)

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP), jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Czytaj dalej
Środa, 9 Października, 2019 - 14:44
„Housing first - najpierw mieszkanie”

Opis najważniejszych założeń projektu „Housing first - najpierw mieszkanie”

Czytaj dalej