Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 28 Listopada, 2017 - 14:07, pszczesna

Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku

Projekt pn. „Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach projektu została zakończona 31 marca 2018 roku.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 192 699,92 PLN
Wkład własny: 59 635,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 133 064,92 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Polski Związek Niewidomych
- Fundacja Szansa Dla Niewidomych

Opis projektu:

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 członków rodzin z osobami z niepełnosprawnością wzroku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie realizacji.
 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do:
1) 80 rodzin, w tym 100 uczestników projektu, w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn:
a) 80 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, głównie z powodu dysfunkcji wzroku - 44 kobiety i 36 mężczyzn;
b) 20 osób członków rodzin uczestników projektu - 11 kobiet i 9 mężczyzn;
c) w tym liczba 60 osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych - 35 kobiet i 25 mężczyzn w wieku 16-65 lat oraz 40 osób aktywnych zawodowo lecz zagrożonych utratą pracy - 25 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 35-52 lata;
2) 60 osób stanowiących otoczenie uczestników projektu - 36 kobiet i 28 mężczyzn.

Główne działania w projekcie:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
- Wsparcie tyflopedagogiczne i tyflotechnologiczne
- Doradztwo zawodowe
- Indywidualny i/lub grupowy trening umiejętności życiowych
- Warsztaty tyfloinformatyczne i nauka obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych
- Szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
- Wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej/coacha
- Kursy zawodowe (połączone z wypłatą stypendiów szkoleniowych) 
- Staże zawodowe (połączone z wypłatą stypendiów stażowych i opłaceniem kosztów badań lekarskich)
- Pośrednictwo pracy
- Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością
- Poradnictwo rodzinne
- Rodzinne wyjścia integracyjne

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Obowiązuje od 25-01-2018 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa AW
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_25-01-2018.doc, rozmiar pliku: 466 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Obowiązuje od 29-11-2017 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla os. z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 700.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Obowiązuje od 29-11-2017 Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny AW
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 712 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Obowiązuje od 29-11-2017 Załącznik nr 2 Ośw. grupa docelowa dla os. z niepełnosprawnością AW
  (plik: zalacznik_nr_2_osw._grupa_docelowa_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 620.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Obowiązuje od 29-11-2017 Załącznik nr 2a Ośw. grupa docelowa dla członka rodziny AW
  (plik: zalacznik_nr_2a_osw._grupa_docelowa_dla_czlonka_rodziny_aw_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 620.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 3 Oświadczenie PO PŻ
  (plik: zalacznik_nr_3_oswiadczenie_po_pz_aw.pdf, rozmiar pliku: 179.43 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 3 Oświadczenie PO PŻ
  (plik: zalacznik_nr_3_oswiadczenie_po_pz_aw.doc, rozmiar pliku: 620 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 4 Ankieta motywacyjna
  (plik: zalacznik_nr_4_ankieta_motywacyjna_aw.pdf, rozmiar pliku: 183.03 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załącznik nr 4 Ankieta motywacyjna
  (plik: zalacznik_nr_4_ankieta_motywacyjna_aw.doc, rozmiar pliku: 626 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika
  (plik: zalacznik_nr_5_oswiadczenie_uczestnika_aw.pdf, rozmiar pliku: 188.43 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika
  (plik: zalacznik_nr_5_oswiadczenie_uczestnika_aw.doc, rozmiar pliku: 628 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Obowiązuje od 07.06.2017 r. Załącznik nr 6 umowa uczestnictwa aw
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw_obowiazuje_od_07-06-2017.doc, rozmiar pliku: 660.5 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Załącznik nr 7 Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_aw.pdf, rozmiar pliku: 170.21 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Załącznik nr 7 Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_aw.doc, rozmiar pliku: 816.5 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Załącznik nr 8 Oświadczenie dostarczenie dokumentów
  (plik: zalacznik_nr_8_oswiadczenie_dostarczenie_dokumentow_aw.pdf, rozmiar pliku: 177.93 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Załącznik nr 8 Oświadczenie dostarczenie dokumentów
  (plik: zalacznik_nr_8_oswiadczenie_dostarczenie_dokumentow_aw.doc, rozmiar pliku: 620 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 29-11-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa AW
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 466 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  ARCHIWUM Regulamin rekrutacji i uczestnictwa AW obowiązuje od 03.07.2017
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_03-07-2017.pdf, rozmiar pliku: 295.39 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  ARCHIWUM Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Aktywna Warszawa
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa.pdf, rozmiar pliku: 295.39 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Aktywna Warszawa PDF
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_24-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 295.31 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Aktywna Warszawa WORD
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_24-03-2017.doc, rozmiar pliku: 466 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 26-05-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa WORD
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_26-05-2017.doc, rozmiar pliku: 466 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 26-05-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa PDF
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_26-05-2017.pdf, rozmiar pliku: 295.39 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla os. z niepełnosprawnością AW PDF
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 253.18 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  ARCHIWUM Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla osoby z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw.pdf, rozmiar pliku: 252.61 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla os. z niepełnosprawnością AW WORD
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.doc, rozmiar pliku: 703 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  ARCHIWUM Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla osoby z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw.doc, rozmiar pliku: 703 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny AW PDF
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 253 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny AW WORD
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.doc, rozmiar pliku: 714.5 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  ARCHIWUM Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw.pdf, rozmiar pliku: 252.56 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  ARCHIWUM Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw.doc, rozmiar pliku: 714.5 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  ARCHIWUM Załącznik nr 2 Ośw. grupa docelowa dla os. z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_2_osw._grupa_docelowa_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw.pdf, rozmiar pliku: 176.29 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  ARCHIWUM Załącznik nr 2 Ośw. grupa docelowa dla os. z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_2_osw._grupa_docelowa_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw.doc, rozmiar pliku: 620.5 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  ARCHIWUM Załącznik nr 2a Ośw. grupa docelowa dla członka rodziny
  (plik: zalacznik_nr_2a_osw._grupa_docelowa_dla_czlonka_rodziny_aw.pdf, rozmiar pliku: 176.6 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  ARCHIWUM Załącznik nr 2a Ośw. grupa docelowa dla członka rodziny
  (plik: zalacznik_nr_2a_osw._grupa_docelowa_dla_czlonka_rodziny_aw.doc, rozmiar pliku: 620.5 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  ARCHIWUM Załącznik nr 6 Umowa uczestnictwa
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw.pdf, rozmiar pliku: 216.18 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  ARCHIWUM Załącznik nr 6 Umowa uczestnictwa
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw.doc, rozmiar pliku: 659 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 6 Umowa uczestnictwa AW PDF
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 216.11 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 6 Umowa uczestnictwa AW WORD
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.doc, rozmiar pliku: 660 KB)
  Pobierz