Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 16 Sierpnia, 2018 - 11:41, lzelazowska

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap IV

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap IV, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Tytuł projektu: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV

Wartość projektu: 5 881 150,00 zł

Wkład m.st. Warszawy:  2 199 914,23 zł

Wartość dofinansowania: 3 681 235,77 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, które umożliwi rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza.  

Parking  naziemny na 220 samochodów osobowych (w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz na 110 miejsc dla rowerów powstanie w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Żerań, w rejonie skrzyżowania ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej i pozwoli podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej. Dodatkowo projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie parkingu zielenią, system pobierania opłat, budynek socjalno-techniczny oraz elementy odnawialnych źródeł energii (OZE). Na terenie parkingu będzie można także skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych co umożliwi korzystanie z różnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku.

Działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź przekładają się na zwiększenie wydajności układu transportowego, w tym przede wszystkim popularyzację transportu zbiorowego, dzięki czemu skraca się czas dojazdu do Warszawy z poszczególnych lokalizacji – zarówno wewnątrz WOF jak i całego obszaru Mazowsza. Budowa parkingu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, drgań i hałasu oraz zmniejszenia zatłoczenia w Warszawie poprzez ograniczenie podróży samochodami osobowymi. Realizowane działanie poprawi więc płynność ruchu i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 14.08.2018 r.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zit.jpg, rozmiar pliku: 8.15 KB)
    Pobierz