Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 19 Grudnia, 2012 - 11:45, admin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 26 938 337,79 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 4 998 783,11 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie: 6.1 Kultura
Okres realizacji: 01.01.2007 r. – 30.06.2011 r.
Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera, znajdującego się w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Zamoyskiego 20. Teatr Powszechny rozpoczął działalność w 1945 r. i był pierwszym otwartym po wojnie teatrem w Warszawie. Przebudowa i modernizacja Teatru miała charakter kompleksowy i objęła powiększenie scen teatralnych i tym samym zwiększenie liczby miejsc na widowni, przebudowę korytarzy wewnątrz Teatru oraz budowę pomieszczeń zaplecza. Modernizacja Teatru objęła między innymi zakup i montaż wind dla niepełnosprawnych, montaż nowoczesnego oświetlenia i nagłośnienia oraz instalację nowoczesnej wentylacji i klimatyzacji. Dzięki rozbudowie powierzchnia teatru została powiększona o 700 m2, a kubatura zwiększona o 3500 m3. Rozbudowano wejście główne oraz dobudowano niezależne wejścia do sceny najmniejszej. 

Łączna liczba miejsc na wszystkich trzech scenach teatru uległa  zwiększeniu z 470 do 600. 

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę dostępności, funkcjonalności efektywności energetycznej, bezpieczeństwa oraz estetyki budynku i otoczenia.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie" miało miejsce dnia 6 sierpnia 2010 roku.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.