Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 29 Marca, 2013 - 15:48, redaktor

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 658 380,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 658 380,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej 
Okres realizacji: 01.01.2011 - 30.06.2013
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

Partnerzy krajowi:

- Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
- WYG International Sp. z o.o.
- Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
- Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
- Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Partner zagraniczny:
- Stowarzyszenie Niemiecko – Polskiej Współpracy Socjalnej

 

Opis projektu

CELEM OGÓLNYM projektu było zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych w ciągu 24 miesięcy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.       Poprawa jakości działania i potencjału organizacyjnego IES w opinii 65 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy/miasta, poprzez zwiększenie elastyczności finansowej IES, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kompetencji zawodowych kadr IES.

2.       Wzmocnienie trwałości i stabilności funkcjonowania IES w opinii 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rynkach lokalnych, m.in. poprzez integrację działań IES z JST, w wyniku promocji alternatywnych sposobów pozyskiwania środków na realizację działań statutowych IES.

3.       Podniesienie wiedzy z zakresu współpracy finansowej i pozafinansowej z IES w wśród wszystkich krajowych partnerów projektu, poprzez wymianę doświadczeń i Dorych praktyk z partnerem ponadnarodowym, podczas 2 wizyt studyjnych.

 

Celem wprowadzenia innowacji było wielowymiarowe i długofalowe wsparcie IES prowadzące do zwiększenia zdolności tych podmiotów do podejmowania działań w sferze ekonomicznej z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno – społecznego. Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji to zwiększenie trwałości i stabilności IES. Zostało to osiągnięte w szczególności poprzez implementację produktów finalnych projektu:

 • Instrumentu Finansowego w postaci systemu pożyczkowo/doręczeniowego wspierającego płynność finansową Instytucji Ekonomii Społecznej,
 • Systemu Monitorowania Realizowanych Przedsięwzięć dotyczącego realizacji zadań publicznych ze zintegrowaną bazą danych o Instytucjach Ekonomii Społecznej i ich udziale w konkursach i przetargach z różnych źródeł publicznych,
 • Wieloletniego Programu Współpracy z Instytucjami Ekonomii Społecznej wprowadzającego wieloletnie plany finansowe i wspólne procedury wypracowywania podstawowych kierunków działania,
 • Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, tak aby działania podmiotów łączyły w sobie stabilność finansowania zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i działalności pożytku publicznego.

 

Grupa docelowa

Użytkownicy: Pracownicy JST,

 • w wymiarze testowania 40 osób ( 33K/7M);
 • wymiarze upowszechniania, przedstawiciele JST z Warszawy i Mazowsza;
 • w wymiarze docelowym przedstawiciele 9 największych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców) i 5 największych miast z Mazowsza.

Odbiorcy: pracownicy IES,

 • w wymiarze testowania 100 osób (67K/33M);
 • w wymiarze upowszechniania 135 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Warszawy
  i Mazowsza, 100 osób biorących udział w konferencji upowszechniającej produkty, 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych mających możliwość korzystania z produktów finalnych,
 • w wymiarze docelowym przedstawiciele organizacji pozarządowych z 9 największych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców) oraz 5 największych miast z Mazowsza.


Ciekawostka o projekcie

Efekty wdrożenia jednego z produktów projektu, Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej, można obserwować w Warszawie przy ul. Wilczej 27b, gdzie mieści się wsparta w ramach projektu kawiarnia Mama Cafe prowadzona przez Fundację MaMa (www.fundacjamama.pl).

 

Umowa o dofinansowanie projektu "TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" została podpisana w dniu 17 marca 2011 roku w Warszawie, przez Zastępcę Dyrektora Biury Funduszy Europejskich, Pana Tomasza Pactwę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------