Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Wtorek, 2 Października, 2012 - 15:39
Warszawskie inspiracje do pracy

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Października, 2012 - 14:47
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 2 Lipca, 2012 - 14:34
NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Wtorek, 19 Czerwca, 2012 - 15:23
Matematyka dla Ciekawych Świata

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Środa, 13 Czerwca, 2012 - 16:06
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Środa, 18 Kwietnia, 2012 - 15:29
OPEN HOUSE – Normowanie i upowszechnianie trwałego i zrównoważonego rozwoju budownictwa w Unii Europejskiej w oparciu o przejrzystość i otwartość od projektu do realizacji.

Czytaj dalej
Środa, 21 Marca, 2012 - 16:22
ICE-WISH- Demonstrating through Intelligent Control

Czytaj dalej
Piątek, 24 Lutego, 2012 - 13:34
"Wyuczony zawód szansą na własny biznes"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Piątek, 2 Grudnia, 2011 - 14:03
WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości

We wrześniu 2011 firma INVESTIN Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Priorytetu VI/Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa.

Czytaj dalej
Sobota, 1 Października, 2011 - 10:46
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice

Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Wtorek, 13 Września, 2011 - 09:05
Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 30 Czerwca, 2011 - 13:50
Przedsiębiorcze Mazowsze

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Wtorek, 26 Kwietnia, 2011 - 10:40
I-SPEED – Polityki Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego Europy

Od stycznia 2010 r. Miasto Stołeczne Warszawa realizuje we współpracy z partnerami zagranicznymi projekt pn. „I-SPEED – Polityki Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego Europy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC.

Czytaj dalej
Wtorek, 29 Marca, 2011 - 13:32
Rail Baltica Growth Corridor (RBGC)

W styczniu 2011 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę partnerską o przystąpieniu do międzynarodowego projektu „Rail Baltica Growth Corridor” (RBGC) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 17:52
Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych

Projekt jest planowany i zakłada współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Czytaj dalej