Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wyniki postępowań

Increase Normal Decrease
Wtorek, 8 Października, 2019 - 10:01
Wynik zapytania ofertowego dot. dwóch tablic informacyjnych

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy”

Czytaj dalej
Piątek, 6 Września, 2019 - 11:14
Wynik zapytania ofertowego - reedukacja

Czytaj dalej
Czwartek, 22 Sierpnia, 2019 - 08:38
Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej "Praski kokon"

Czytaj dalej
Środa, 14 Sierpnia, 2019 - 13:21
Wynik zapytania dot. wykonania 2 rollupów i ścianki wystawienniczej

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania, wykonania i dostarczenia 2 jednostronnych rollupów oraz dwustronnej ścianki reklamowej (wystawienniczej) wraz z projektem graficznym promującym Punkt Europe Direct - Warszawa.

Czytaj dalej
Środa, 14 Sierpnia, 2019 - 13:15
Wyniki zapytania ofertowego dot. wykonania koszulek z nadrukiem

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania, wykonania i dostarczenia koszulek z logotypem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa.

Czytaj dalej
Piątek, 9 Sierpnia, 2019 - 09:03
Wynik zapytania dot. opracowania standardu usług opiekuńczych

Wynik zapytania dot. opracowania standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi

Czytaj dalej
Wtorek, 30 Lipca, 2019 - 09:20
Wyniki zapytania ofertowego na organizację 2 imprez plenerowych

Wyniki zapytania ofertowego na kompleksową organizację imprez plenerowych „Piknik Europejski” i „Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny”, które odbędą się w dniach 7-8.09.2019 na terenie Skweru I Dywizji Pancernej WP w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann.

Czytaj dalej
Piątek, 19 Lipca, 2019 - 08:24
Wynik zapytania na wykonanie raportu dot. działania jednostek naukowych

Przedmiotem zamówienia było wykonanie raportu dotyczącego funkcjonowania jednostek naukowych z sektora publicznego z terenu Warszawy i obszaru metropolitalnego Warszawy, prowadzących działalność B+R.

Czytaj dalej
Wtorek, 16 Lipca, 2019 - 12:58
Wynik zapytania na model programowania inwestycji

Czytaj dalej
Poniedziałek, 1 Lipca, 2019 - 11:11
Wynik zapytania na wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych i prawnych.

Czytaj dalej
Piątek, 7 Czerwca, 2019 - 08:31
Warsztaty: Umowy w zamówieniach publicznych

Przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Umowy w zamówieniach publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie. Wyniki postępowania.

Czytaj dalej
Piątek, 24 Maja, 2019 - 14:21
Unieważnienie zapytania ofertowego na organizację warsztatów edukacyjnych

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA dotyczącego organizacji w dniu 15 czerwca 2019 r. warsztatów edukacyjnych, dotyczących promocji warszawskiego systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Czytaj dalej
Środa, 22 Maja, 2019 - 12:43
Wynik postępowania na dostawę produktów spożywczych

Wynik postępowania na dostawę produktów spożywczych przeznaczonych na szkolenia w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 13 Maja, 2019 - 08:45
Proces Inwestycyjny - FIDIC - wyniki

Proces Inwestycyjny - FIDIC metody zastosowania przy realizacji projektów. Wyniki

Czytaj dalej
Czwartek, 18 Kwietnia, 2019 - 14:48
Usługa biegłego rewidenta-wyniki postępowania

Usługa biegłego rewidenta - wyniki postępowania

Czytaj dalej